Spring til indhold

Personalet

Leder af børnehuset: Tanja Villumsen

Vuggestuen Mariehønernes personale er:

Pædagog Sarah Krog, pædagogmedhjælper Dorte Pedersen, pædagogmedhjælper Majbritt Skov.

 

 

Børnehavegruppernes personale er:

Uglerne: Pædagog Christine Jørgensen, pædagog Britt Lohmann, pædagogmedhjælper Gitte Valbo.

Sommerfuglene: Pædagog Tina Mai, pædagog Amalie Juul, pædagogmedhjælper Thomas Madsen.