Spring til indhold

Kort om os

Stege Børnehus er en 0-6 års daginstitution og vi bor tæt på Stege by, strand, havn og skov. Vi har organiseret os i en vuggestuegruppe og i to børnehavegrupper. Vuggestuen hedder Mariehønerne og aldersgruppen er 0-3 år. Vores børnehavegrupper hedder Uglerne og Sommerfuglene , hvor aldersgruppen er 3-6 år. 

Alle grupperne er fordelt i hver deres grupperum med eget toilet og garderobe, samt egen indgang. I hjertet af vores hyggelige børnehus har vi et stort fællesrum, som er fordelt i små læringsmiljøer, hvor vi er fælles og modtager vores børn til morgenmad i tidsrummet fra 5.45 - 7.30. Vi mødes igen sidst på eftermiddagen med de børn som er tilbage. Vi har et tæt samarbejde omkring vores børn.

Vi har gæsteordning, hvor vi har børn fra dagplejen.

Vi er en pendlerinstitution som betyder, at vi har mulighed for, at tilbyde familier at tilkøbe og bruge institutionen i flere timer end den normale åbningstid, og kan på den måde give familier mulighed for, at få hverdagen til, at hænge bedre sammen.

Vi har i alt fire legepladser hvoraf den ene er vuggestuens. Vi bruger vores udendørs læringsmiljø på legepladsen så meget som muligt hvor vi har fokus på, at inspirere og motivere børnene naturligt. Legepladserne udfordrer børnene sansemotorisk både fin og grov motorisk i legende planlagte pædagogiske aktiviteter, og i fri leg. Dette gøres via de forskellige legeredskaber, bakker og sandkasser som er fordelt på de tre legepladser. Den fjerde legeplads indeholder en bålhytte, bålsted og en urtehave, hvor der følges godt med i hvordan det spire og gror og selvfølgelig hvordan det smages. Ligeledes er der mange frugttræer, som der høstes godt af hele efteråret.

Hvad lægger vi vægt på

I Stege Børnehus lægger vi vægt på, at børn og forældre oplever et trygt og imødekommende miljø og, at vi har glade trygge børn som lærer og udvikler sig gennem trygge, genkendelige og positive relationer og samspil.

Kvaliteten af samspillet og relationen mellem det pædagogiske personale og børnene er afgørende for det enkelte barns kognitive, sociale og motoriske udvikling. vi har en anerkendende og relations orienteret tilgang i det pædagogiske arbejde, hvor fokus er på børnenes ressourcer og kompetencer. Vi møder hvert barn lige, og vi lægger vægt på stabile, nærværende og kærlige voksne som byder sig til.

Igennem hele dagen har vi fokus på, at skabe et stemningsfuldt miljø i alle vores grupper hvor der er god stemning og en naturlig lethed i hverdagen.

Vi har en fast struktur og rytme i dagligdagen, som giver børnene en rar, tryg og forudsigelig hverdagsrytme som er med til, at skabe ro til nye legende og lærerige oplevelser.

Vi ser forældre som den største og vigtigste samarbejdspartner da det er dem, som kender børnene bedst. Forældre skal selvfølgelig inddrages så meget som det er muligt for, at vi sammen danner det bedste grundlag for alle børns trivsel og udvikling.

Vi har fokus og er bevidste om, at de tidlige år i et barns liv er yderst vigtige for barnets læring og udvikling både personligt, socialt og fagligt og, at det i denne sammenhæng er vigtigt, at styrke et forebyggende mindset hele vejen rundt og opspore børnenes behov for støtte. 

 

Børnegrupper

I Stege Børnehus har vi en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper

Vuggestuen består af:

  • Mariehønestuen hvor aldersgruppen er 0-3 årige.
  • Dagplejens gæsteordning.

Børnehaven består af:

  • Sommerfuglestuen hvor aldersgruppen er 3-6 årige.
  • Uglestuen hvor aldersgruppen er 3-6 årige.