Spring til indhold

Gæsteordning

Når du har dit barn i den kommunale dagpleje i Stege bliver du tilbudt gæsteordning til dit barn i Stege børnehus de dage hvor din dagplejer har ferie, er på kursus eller er syg. Det er muligt, at benytte gæsteordningen i samme tidsrum som jeres dagplejer har sin åbningstid. Dit barn vil i gæsteordningen indgå i børnehusets vuggestue og få mulighed for, at danne relationer til jævnaldrende børn.

I gæsteordningen får dit barn mad ligesom i dagplejen. Vi lægger stor vægt på, at måltiderne er en pædagogisk aktivitet og en værdifuld rutine indeholdende en masse læring for barnet, og hvor barnet er medbestemmende og, at måltiderne er sunde og vi server varieret økologisk kost.

I gæsteordningen skal i Selv medbringe udetøj til årstiden, samt skiftetøj og bleer. Gæsteordningen sørger for barnevogn/krybbe og dyne til jeres barn.

I gæsteordningen bliver jeres barn en del af vuggestuen, hvor vi lægger stor vægt på, at skabe forudsigelige, trygge læringsmiljøer og har øget fokus på, at arbejde med det gode samspil og danne trygge relationer. Vi arbejder udfra en anerkendende tilgang til børn, hvor formålet selvfølgelig er, at vi ønsker at give alle børn en masse gode oplevelser og mulighed for en masse udvikling, trivsel, læring og dannelse igennem nærværende og stemningsfulde læringsmiljøer.

For at skabe en genkendelighed for barnet, i både de fysiske rammer og med det pædagogiske personale har vi et samarbejde med jeres barns dagplejer om at komme på besøg, så børnene på den måde får mulighed for, at møde det pædagogiske personale, er i børnehuset og i læringsmiljøet på legepladsen, at kende.