Spring til indhold

Den styrkede pædagogiske læreplan

Med udgangspunkt i dagtilbudsloven og her Børne og socialministeriet publikation den styrkede læreplan rammer og indhold 2018, har vi i Stege Børnehus udarbejdet en lokal pædagogisk læreplan.

Vores pædagogiske praksis hviler på rammen af den styrkede læreplan, og udgør vores fælles retning for det pædagogiske arbejde med vores børns trivsel, læring, udvikling og dannelse hvor legen og børneperspektivet er grundlæggende.

Vores lokale pædagogiske læreplan er dynamisk og vil løbende udvikle vores pædagogiske praksis og kvalitet.

Se vores lokale læreplan her