Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

I Stege Børnehus prioriterer vi et tæt, inddragende og konstruktivt samarbejde med vores forældrebestyrelse hvor anerkendende dialog, er et af de bærende elementer i samarbejdet.

Forældrebestyrelsen lige nu består af fem forældrerepræsentanter, to forældre suppleanter, to personalerepræsentanter og leder af børnehuset er sekretær.

Vi afholder ca. fire årlige bestyrelsesmøder hvor leder og formand udarbejder sammen en dagsorden, som sendes ca. en uge før til resten af bestyrelsen.

Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer som kommunalbestyrelsen har fastsat i henhold til dagtilbudsloven.

bestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, den årlige evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan og i principper for vores budgetramme.

I børnehuset er der billeder og navne på nuværende bestyrelsesmedlemmer.